הגנה על הפרטיות

כהגנה על פרטיות

הנוהג באתר

ככלל, תוכלו לבקר באתר האינטרנט שלנו מבלילמסור לנו כל מידע אישי. אם תבחרו למסור לנו מידע מרצונכם, אנו נשתמש במידע בהתאםלהודעה על הנוהגים באתר זה. למידע נוסף על נוהגי הפרטיות שלנו כלפי אנשים המוסריםלנו מידע, נא עיינו בהודעות שלהלן:


מידע הנאסף באופן אוטומטי

מידע בלתי ניתן לזיהוי – כמו אתרי אינטרנט רבים אחרים, אתרהאינטרנט שלנו אוסף באופן אוטומטי מידע בלתי ניתן לזיהוי על המשתמשים באתר, כמוכתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב שלכם, כתובת פרוטוקול האינטרנט של ספקשירותי האינטרנט שלכם, התאריך והזמן שבו נכנסת לאתר, כתובת האינטרנט של אתרהאינטרנט ממנו התחברתם באופן ישיר לאתר שלנו, מערכת ההפעלה שאתם משתמשים בה, חלקיהאתר שבהם ביקרתם, דפי האינטרנט שעיינתם בהם והמידע שבו עיינתם, וחומרים שהורדתם אופרסמתם באתר האינטרנט. מידע בלתי ניתן לזיהוי זה משמש לצרכים הקשורים באתר, לניהולהמערכת ולשיפור האתר. אפשר שמידע בלתי ניתן לזיהוי יימסר לאחרים או יאוחסן באופןקבוע לשימוש עתידי.

עוגיות – האתר משתמש ב"עוגיות", טכנולוגיה המתקינה מידעבמחשבו של המשתמש באתר על מנת לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים מאותו מחשב. העוגיות משפרות את נוחיות השימוש באתר. לדוגמא, המידע שאתם מספקים באמצעות העוגיותמשמש לזיהוי שלכם כמי שהשתמשו בעבר באתר, לעקוב אחרי הפעילות שלכם באתר כדי לענותעל הצרכים שלכם, על מנת להציע לכם תוכן דף אינטרנט מותאם אישית ומידע לשימושכם, למלא באופן אוטומטי טפסים מקוונים במידע האישי שלכם, לנוחותכם, ועל מנת לשפר אתחווית השימוש שלכם באתר בדרכים אחרות.

גם פרסומות המוצגות באתר עשויותלהכיל עוגיות וטכנולוגיות אחרות. פרסומות אלה מסופקות בדרך כלל על ידי חברות שהןבגדר מפרסמים שהם צדדים שלישיים, ול- חבר הון אנושי בע"מ אין שליטה על העוגיותוהטכנולוגיות האחרות בהן משתמשים בפרסומות, או על השימוש או גילוי המידע הנאסףבאמצעות העוגיות בפרסומות, ואינה אחראית בקשר לכך.
תוכלו לסרב לשימוש בעוגיותאם הדפדפן שלכם מאפשר לעשות זאת, אולם אם תעשו כן הדבר ישפיע על אפשרויות השימוששלכם באתר ועל יכולתכם לגשת לתוכנות מסוימות של האתר או להשתמשבהן.

השימוש במידע

מידע לצורך מעקב – חבר הון אנושי בע"מ תשתמש במידע לא-אישי כדי ליצור דוחות מעקב קיבוציים על הנתונים הדמוגרפייםשל המשתמשים באתר ועל השימוש באתר, ואפשר שתספק דוחות אלה לאחרים. המידע הנאסףלצורך דוחות המעקב אחר פעילות האתר אינו קשור לזהויות או מידע אישי אחר של משתמשיםמסוימים.

עניינים אחרים

אבטחה – אנו מקפידים על אבטחתהשרתים, היישומים ומסדי הנתונים שלנו, ועל מניעת גישה ושימוש לא מורשים באמצעיםפיזיים, מנהליים וטכנולוגיים להגנה על המידע השמור אצלנו. למרבית הצער, אין אפשרותלערוב לביטחון מוחלט. אם יש לכם חששות פרטניים בנוגע למידע מסוים, הימנעו מלהעבירמידע זה באמצעות האינטרנט.

אתרים אחרים – האתר מכיל קישורים לאתרים אומשאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליקו על אחד מקישורים אלה תתחברו לאתר או משאב אינטרנטאחר אשר עלול לאסוף מידע אודותיכם מרצונכם או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.
חבר הון אנושי בע"מ אינה אחראית, אינה נושאת באחריות ואינה שולטת באתרים או
במשאבים האחרים או באיסוף המידע האישי שנעשה בהם, בשימוש בו או בגילויו. עליכםלבדוק את מדיניות הפרטיות באתרים אלה ובמשאבי האינטרנט האחרים כדי להבין כיצד הםאוספים מידע ומשתמשים בו.

שינויים בהודעת הפרטיות – חבר הון אנושי בע"מ עשויה לשנות, להוסיף או לתקן הודעה זו עד כמה שהיא מתייחסת לשימושכם באתר בעתיד, מזמן לזמן, מכל סיבה, על ידי פרסום בולט של הודעה מתוקנת באתר.

אנו מקפידיםעל אבטחת השרתים, היישומים ומסדי הנתונים שלנו, ועל מניעת גישה ושימוש לא מורשיםבאמצעים פיזיים, מנהליים וטכנולוגיים להגנה על המידע השמור אצלנו. למרבה הצער, איןאפשרות לערוב לביטחון מוחלט. אם יש לכם חששות פרטניים בנוגע למידע מסוים, הימנעומלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.חבר צומחת רוצה להצטרף ?

חיפוש עבודה

אזורים
מקצוע
היקף משרה
דלג על Banners
Banners
חבר מביא חבר
עבור לתוכן העמוד