Hever Connect

מהיום נותנים לארגון לדבר

משקיעים במחוברות הארגונית

Hever Connect היא אפליקציית עובדים פנים ארגונית המאפשרת להגיע עד אחרון העובדים לצורכי תקשורת, הדרכה, משאבי אנוש, רווחה ותפעול.
כל זאת בסביבה ממותגת לארגון, תוך חווית משתמש מעולה וידידותית המחזקת את המחוברות הארגונית.

באמצעות Hever Connect ניתן:

• לייצר תקשורת דו כיוונית עם כלל העובדים במגוון ערוצים
• להעביר מידע במהירות וביעילות
• להעביר הדרכות עובדים בעלות נמוכה במיוחד
• למדוד ולאכוף מדיניות, נהלים ותהליכים
• לייצר מחוברות ארגונית באמצעות עלייה בשביעות רצון ותפוקת עובדים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת סבן: anats@hever.co.il

בלוג HR